Vad är Forex?

Forex, eller Forexmarknaden, är liktydigt med den internationella valutamarknaden, den marknadsplats på vilken världens alla valutor möts och växlas fram och tillbaka. Man skulle till och med kunna säga att Forex är världsekonomins blodomlopp, eftersom dess existens är en nödvändighet för att den globala ekonomin, inklusive all internationell handel, skall fungera.

Själva ordet Forex är en förkortning av ”Foreign Exchange Market” och förkortas ofta ytterligare till bara ”FX”.

Forex är också världens i särklass största och mest likvida finansiella marknad. Enorma belopp omsätts på denna marknad varje dag. Belopp som får världens alla aktiebörser att se ut som en liten stugby bredvid en skyskrapa.

Vad innebär Forex Trading?

Ur ett övergripande perspektiv så innefattar begreppet Forex Trading, eller Valutahandel på svenska, allting som inkluderar köp och försäljning av globala valutor. Varje gång som individer, företag, centralbanker och regeringar betalar för varor och tjänster i andra ekonomier än den egna hemmamarknaden finns ett inslag av valutahandel. När du som privatperson köper en produkt i en annan valuta, som att till exempel beställa något från en utländsk e-handel, eller växlar kontanter för att åka på semester, ja då handlar du också med valuta.

En stor andel av alla valutaaffärer sker dock inte för praktiska ändamål enligt ovan, utan de sker i rent spekulativt syfte för att tjäna pengar. Motsvarande sker på aktiemarknaden, dvs en stor del av alla aktieaffärer sker inte för att någon aktivt vill äga en del av ett företag och utöva inflytande på dess verksamhet, utan för att aktieköparen söker avkastning på sitt kapital; man spekulerar i en värdeökning.

Spekulativa valutahandlare försöker således dra nytta av fluktuationer i växelkurserna mellan valutor och spekulerar i om en viss valuta kommer att gå upp eller ner i värde jämfört med en viss annan valuta. All valutahandel sker i så kallade valutapar, dvs en valuta byts mot en annan. Som exempel så motsvarar alltså värdet på valutaparet GBPUSD aktuell växelkurs mellan brittiska pund och amerikanska dollar.

[I ett vardagligt perspektiv så skulle man kunna säga att all sorts handel har en växelkurs: ”Mjölk-SEK” är aktuellt pris på en liter mjölk i svenska kronor. ”Tesla-USD” är aktuellt pris på en Tesla uttryckt i dollar. ”Ko-Anka” återspeglade kanske långt tillbaka i historien hur många ankor som behövde bytas in för att få en ko med sig hem från marknaden. Och så vidare…]

De åtta största och viktigaste valutorna på marknaden är följande:

Valuta: Beteckning
US dollar: USD
Euro: EUR
Japanese yen: JPY
British Pound: GBP
Canadian dollar: CAD
Australian dollar: AUD
Swiss franc: CHF
New Zealand dollar: NZD

Dessa valutor handlas sedan i olika parkonstellationer, vilket resulterar i totalt 28 stycken par som faller antingen i kategorin ’Forex Majors’ eller i ’Forex Minors’.

Exempel på sådana par är EURUSD (störst volym av alla par), GBPUSD, GBPCAD, AUDNZD, NZDJPY, osv)

Utöver detta finns även så kallade ’Forex Exotics’ vilket är par som innehåller småvalutor som exempelvis svenska/norska/danska kronor, Singapore-dollar och en mängd andra. Dessa exotiska par är dock inte alls lika likvida och därmed mer utmanande att handla med, vilket resulterar i att vårt generella råd är att hålla sig borta från dessa.

Vem kan ägna sig åt Forex Trading?

En förkrossande majoritet av all valutahandel utförs av stora aktörer, såsom banker, fonder och andra institutioner. Faktum är att endast tio (10) stora banker står för ungefär två tredjedelar av den totala handelsvolymen på marknaden.

Här finns naturligtvis också tydliga inslag av ageranden från olika länders centralbanker, särskilt i tider av ekonomisk eller politisk turbulens.

De senaste ca 20 åren har dock möjligheterna ökat kraftigt för små icke-professionella aktörer, till exempel privatpersoner eller icke-finansiellt inriktade mindre företag, att kunna spekulera och tjäna pengar på valutamarknaden. Sådana mindre aktörer (”vi” alltså) kallas ofta för ”retail traders” på engelska. På svenska kanske vi kan dra till med ”småhandlare” eller något liknande.

Detta har kunnat ske i och med framväxandet av en ny kategori professionella aktörer, så kallade Forex Brokers, eller Valutamäklare på svenska, vilka agerar mellanhand mellan Forexmarknaden och småhandlarna.

Vad är en Forex Broker?

En Forex Broker är en aktör som möjliggör för oss småhandlare att handla på valutamarknaden.

För att sätta dessa brokers roll i lite perspektiv så kan man blicka mot aktiemarknaden och då konstatera att deras funktion som mellanhand i viss mån kan jämföras med den roll börsmäklarna, exempelvis NordNet, Avanza eller valfri svensk storbank, innehar. Vi som privatpersoner kan ju inte bara traska in på Stockholmsbärsen och säga ”tjenare tjenare, jag vill köpa lite Ericssonaktier”, utan vi behöver en mellanhand som har rätten att handla på börsen och kan göra det å våra vägnar mot en avgift som vi betalar till denne.

Forex Brokers har dock ytterligare en mycket viktig roll att fylla. En roll utan vilken det skulle vara närmast meningslöst för småhandlare att agera på valutamarknaden. De erbjuder något som kallas för CFD:er (”Contract For Difference”), vilket enkelt uttryckt är ett derivatinstrument (Wikipedia Derivatinstrument) baserat på en underliggande tillgång, i detta fallet olika valutapar. Värdet på en CFD ökar och minskar i paritet med hur värdet av det underliggande valutaparet förändras (”växelkursen” alltså). Vidare så innehåller en CFD vanligtvis också en komponent som kallas för ”Leverage” (”Hävstång” på svenska) vilken ökar utväxlingen på kursrörelsen med en viss hävstångsfaktor. Vanliga hävstångsfaktorer inom Forex är 30:1, 100:1, 200:1 eller 500:1.

Forex brokers ger i allmänhet också ut CFD:er för ett antal andra tillgångar. Det rör sig då vanligen om CFD:er kopplade till börsindex, metaller (t ex guld), råvaror (t ex olja, kaffe, sojabönor, socker …), kryptovalutor och aktier. Handeln med dessa CFD:er sker på samma sätt som handeln med valuta-CFD:er.

För att utföra själva CFD-handeln så tillhandahåller Forex Brokers dels Tradingkonton där man sätter in sitt kapital som man vill handla med (kan jämföras med att sätta in pengarna hos NordNet eller Avanza för att handla aktier) samt olika tekniska plattformar där själva handeln av CFD:er utförs. I vissa fall kan de även erbjuda separata verktyg för exempelvis analys. Men själva tradingkontot och handelsplattformen är de viktigaste delarna man får från brokern.

Den globalt sett vanligaste handelsplattformen som nästan alla brokers stödjer heter Metatrader 4 (MT4). En nyare men ännu inte lika dominerande plattform heter Metatrader 5 (MT5), vilken, namnet till trots, INTE är kompatibel med MT4. Detta betyder i praktiken att om man har öppnat ett MT4-konto så måste man använda en MT4-app på telefonen eller MT4-klient till sin dator för att handla på det, medan MT5-app/klient INTE fungerar. På motsvarande sätt kräver ett MT5-konto att man använder en MT5-app eller MT5-klient. Ytterligare en intressant handelsplattform, som dock är mindre vanlig, är cTrader. Och det finns ytterligare ett antal liknande plattformar.

Vad innebär CFD-handel för oss som handlar?

De viktigaste aspekterna av handel med CFD:er, där det skiljer sig åt jämfört med exempelvis aktie- eller fondhandel, är följande:

 1. Vi äger aldrig själva tillgången vi spekulerar i.
  Dvs vi köper inte pund och säljer dollar om vi köper en CFD på GBPUSD, utan vi köper ett kontrakt vars värde följer med GBPUSD-kursen upp och ned.
 2. Vi får bättre utväxling på vårt kapital.
  Procentuellt sett är rörelserna på valutamarknaden små. Mycket mindre än på aktiemarknaden. Om inte CFD:er med hävstång funnits, vilket de alltså inte gjorde för inte så länge sedan, så krävs enormt mycket kapital för att kunna handla på valutamarknaden och tjäna en anständig/meningsfull slant. Tack vare Leverage/Hävstången som finns inbyggd i CFD:n vi köper så kan vi tjäna pengar motsvarande som om vi hade investerat ett mycket större belopp än vi i själva verket gör.
 3. Vi måste hantera risk på ett nytt sätt.
  Eftersom värdet på ett CFD-kontrakt ändras många gånger snabbare än den underliggande tillgången ändrar värde så ger det inte bara ökade möjligheter till vinst utan även ökad risk för förlust. Här krävs därför ett annat sätt att hantera de positioner man går in i; man måste till exempel veta hur man beräknar och begränsar risken på en viss position INNAN man går in i den. Denna aspekt är nog den enskilt viktigaste att ha koll på om man ska handla manuellt på valutamarknaden. (Vill/kan man inte göra detta manuellt på egen hand så kan man använda sig av automatiserad handel med hjälp av så kallade Expert Advisors (EA:s), vilket också kallas för handelsrobotar.)

Notera att inom begreppet Forex Trading inkluderar vi ej kryptovalutor såsom Bitcoin och Ethereum m fl, utan endast traditionella valutor (inom kryptovärlden ofta kallade ”Fiat-valutor) såsom Dollar, Pund och Euro.

När man väl tagit steget och börjat med Forex Trading är det dock mycket enkelt att även börja spekulera i rörelserna hos både kryptovalutor, börsindex, metaller och råvaror. Detta eftersom de flesta valutamäklare, som nämndes ovan, tillhandahåller CFD:er även för dessa marknader och det rent praktiskt går till på exakt samma sätt och handlas från samma tekniska plattform osv. Dock ska man vara medveten om att själva kursrörelserna är väldigt olika mellan de olika tillgångsslagen, så man behöver sannolikt använda olika handelsstrategier och kanske även olika analysmetoder.

Några speciella egenskaper för Forex Trading

Eftersom man alltid handlar i så kallade ’par’ På Forex så betyder det i praktiken att man alltid byter en valuta mot en annan. När man till exempel tar en köpposition på EURUSD så innebär det att Euro köps in samtidigt som US Dollar säljs.

 • Om Euron sedan stärks mot dollarn kommer din position att öka i värde.
 • Om Euron istället försvagas mot dollarn kommer positionen att minska i värde

Valutamarknaderna sjunker aldrig i absoluta tal – för att en valuta ska kunna gå upp så kommer det att finnas någon eller några andra valutor som försvagas mot denna. Alla valutor kan inte gå upp samtidigt. Det kommer alltid att finnas en vinnare och en förlorare värdemässigt.

Det man alltså gör när man handlar på valutamarknaden är att bedöma om en viss valuta sannolikt ser ut att stärkas eller försvagas mot en annan valuta, och därefter handlar man motsvarande valutapar i enlighet med den analys man gjort.

En finfin sak i kråksången här är att man lika enkelt kan spekulera i uppgång som i nedgång. En klassisk grundläggande aktieaffär innebär ju exempelvis att man köper en aktie till ett visst pris och sedan väntar på uppgång för att göra vinst. Går det istället ner så tappar ens innehav i värde. (Det finns mer avancerade metoder att spekulera även i nedgång på aktier, men det är överkurs för majoriteten av småsparare.)

Handlar man däremot med CFD:er på Forex så är det som sagt lika enkelt att sikta åt båda hållen. Man går helt enkelt in i en ’Buy’-/’Köp’-position om man tror på uppgång i en viss växelkurs, medan man går in i en ’Sell’-/’Sälj’-position om man tror på nedgång. Detta kallas också på klassiskt manér för att man ”går lång” eller ”går kort”.

Storleken på valutamarknaden gör den både mycket likvid och dynamisk. Den höga marknadslikviditeten innebär att priserna kan ändras mycket snabbt exempelvis i anslutning till att det släpps ekonomiska eller politiska nyheter, eller någon större världshändelse inträffar. Detta skapar många handelsmöjligheter varje dag. Banker handlar valuta med varandra 24 timmar om dygnet och försöker dra fördel av dessa möjligheter för att göra vinster och även skydda sig mot risk.

En viktig skillnad mellan Forex och andra marknader (som aktier och råvaror) är hur valutor köps och säljs. Aktier handlas vanligen via en central börs, som till exempel New York-börsen eller Londonbörsen. Så är inte fallet för valutor, utan valutakurserna bestäms istället genom så kallad interbankhandel – dvs köp och försäljning av valutor direkt mellan banker. Detta sker dygnet runt över hela världen, fem dagar i veckan. När banker i en viss tidszon stänger så öppnar de i en annan tidszon, vilket innebär att valutamarknaden är öppen 24 timmar om dygnet måndag till fredag. Ur ett svenskt perspektiv så öppnar marknaden kl 23:00 söndag kväll och är sedan öppen ända fram till stängning fredag kväll kl 23:00.

Man kan således handla i princip dygnet runt, MEN från kl 23 och 1-2 timmar framåt är det vanligtvis usla förhållanden att handla på grund av att volymen då är mycket låg, vilket orsakar mycket hög så kallad ’Spread’ samt irrationella och ryckiga prisrörelser. Ett generellt råd är att aldrig handla denna tid på dygnet!

Är Forex Trading något för mig?

Det korta och lite försiktiga svaret är på klassiskt svenskt manér: ”det beror på”…

Att handla manuellt på Forexmarknaden är otroligt kul, givande, utmanande, frustrerande, lönsamt (eller inte…), lärorikt osv osv. Det är inget man lär sig på kort tid. Grunderna går fort att lära sig, men att bli en riktigt duktig trader tar lång tid. Man bör därför vara beredd på att det, om man startar helt från noll och gör detta helt på egen hand, kommer ta massor av tid och fokus i anspråk, och man kommer med största sannolikhet också åka på några rejäla smällar på vägen.

Men om man tror på det vi, och många andra, har upptäckt och även försöker förmedla, ja då är det uppenbart att det finns stora belöningar att hämta om man gör denna investering i sig själv. Det är också fullt möjligt att så att säga komma upp på banan och bli lönsam MYCKET snabbare om man väljer att ta hjälp av andra, exempelvis genom att delta i diskussionsforum, och/eller följa kurser, använda sig av tjänster som underlättar manuell handel, eller helt enkelt börja med helt automatiserad handel medan man parallellt lär sig så mycket om marknaden som man själv har lust och tid till.

Det finns mycket att säga om detta, och vi ser fram emot att förhoppningsvis få bidra till just DIN utveckling och framgång inom detta område.