fbpx

Vår historia

Hur började allt?

Svenska Forexgruppen startades 2022 av en samling om fem personer som på senare år har blivit väldigt engagerade i Trading på den internationella valutamarknaden, Forex.

Vi började med automatiserad Trading (”robothandel”) i hobbyformat som ett extra sparande vid sidan om våra vanliga jobb och som komplement till andra vanliga sparanden. Efter hand växte dock insikten om att detta är otroligt fascinerande, roligt, utmanande och lönsamt om det görs på rätt sätt, och att man kan – om man vill – utveckla det hela otroligt mycket genom att ägna sig åt både automatiserad och manuell handel.
Vårt engagemang, samt inte minst den tid vi spenderar på detta, har därav vuxit kraftigt för oss alla.

Längs vägen, över toppar och genom dalar, har vi samlat på oss en mängd olika kunskaper och insikter om hur man kan skapa ett lönsamt långsiktigt sparande inom just Forex Trading. Med detta som grund har vi också haft möjligheten och förmånen att kunna hjälpa många andra att komma igång med tradingbaserat sparande.

Det är också tydligt att både medvetenhet och nyfikenhet kring Forex Trading ökar kraftigt bland befolkningen. Allt fler tjänster och erbjudanden – både bra och dåliga – dyker upp online och mängden frågor som når fram till just oss från nyfikna personer som vill ha information eller hjälp ökar också enormt. Frågorna handlar om allt möjligt. Självfallet de naturliga funderingarna kring vilka möjligheter och risker som finns. Men det är också väldigt vanligt med frågor kring hur man gör rent praktiskt; dels för hur man gör för att komma igång och dels för att utveckla sin egen kunskap över tid.

Vi har således sett ett stort behov av mer information och praktisk hjälp kring Forexhandel och passivt sparande, inte minst sådan som är formulerad på ett lättbegripligt sätt. Därav har vi valt att skapa denna plattform för att göra sådan information mer lättillgänglig och lättsmält för så många som möjligt samt att även tillhandahålla en kontaktväg och en startpunkt om det skulle vara så att just DU är intresserad och vill ha hjälp.

Våra milstolpar

8 oktober 2022

Det första steget

Efter att under en längre tid ha utvecklat ett starkt eget intresse för Forexmarknaden och valutahandel insåg vi att vi trivdes ihop, kompletterade varandra väldigt bra, och även hade förmåga att hjälpa många andra som också önskade lära sig samma sak. Där och då slog vi fem individer oss samman för att göra något bra ihop.

8 oktober 2022
12 november 2022

Varumärket skapas

Det trading community vi började bygga för några veckor sedan begåvas med ett namn: Svenska Forexgruppen.

12 november 2022
19 december

Första hemsidan

Första versionen av webbplattformen för Svenska Forexgruppen lanseras. Grundtanken är att i första skedet stötta andra, och att på sikt bli en bredare samlingsplats för alla med någon form av intresse för trading på Forexmarknaden.

19 december
8 januari 2023

Telegram

För att låta medlemmarna kommunicera direkt med varandra på ett enkelt sätt skapas ett ämnesstrukturerat forum på plattformen Telegram. Den öppna diskussionen och idéutbytet tar fart.

8 januari 2023
29 juli 2023

Signaltjänster

En egen tjänst för automatisk valutahandel (copy-trading) lanseras via hemsidan. Samarbete med flera externa parter bakom kulisserna.

29 juli 2023
7 augusti 2023

Kunskapslyftet

Veckans kunskapslyft introduceras som ett stående inslag på de regelbundna informations- och frågestundsmöten som hålls via videomöte. Detta blir en ny möjlighet för medlemmarna att kostnadsfritt vidga sina vyer på ett enkelt och lättillgängligt sätt.

7 augusti 2023
1 oktober 2023

Officiell mentor

Samarbete med Stefan för att verka som Svenska Forexgruppens officiella mentor inom valutahandel. 

1 oktober 2023