fbpx
Bild-trading-resultat

Tradingresultat vecka 3

Nedan finner ni en uppdatering gällande tradingresultat för de tradingprodukter Svenska Forexgruppen använder sig av. Det kommer att läggas till fler produktresultat när vi startar igång någon ny produkt.

AVKASTNING VECKA 3:
Mobile Wealth Multi-asset konto: 1.34% (efter vinstdelning 60/40)
Forexgruppens Mixed Strategy Signal 1 (MSS1): 0.40%
Forexgruppens Mixed Strategy Signal 2 (MSS2): 0.32%

MW använder sig av vinstdelning för att ta betalt för sina tjänster. Konkret betyder det att av den vinst vi gör så tar de en procentandel varje månad. Den vinstdelningsprocenten man själv få beror på när man väljer att starta igång sin egen trading och man har då sin tilldelade procentandel för ALLTID.

– Bruttovinsten visar avkastningen innan MW har tagit sin del av vinsten.
– Profit split just nu är 60% till oss och 40% till MW (förmånligt just nu under soft launch och fram till och med dag 50 efter officiell lansering)
– Profit split dag 51-100 efter officiell lansering kommer vara 56% till oss och 44% till MW.
– Profit split sen kommer som standard vara 52.5% till oss och 47.5% till MW (träder i kraft dag 101 dagar efter officiell lansering)

MW tar ut sin del av vinsten månadsvis men i grafen visar vi det löpande resultatet som om de tog sin andel på daglig respektive veckobasis. Detta för att undvika att visa ”alltför bra” resultat under månadens gång.Vid varje månadsskifte när MW har tagit sin andel är vår vision att vi ska justera grafen retroaktivt för att den ska följa den exakta vinstdelningen för aktuell månad.

KOMMENTAR: Som ni kan se här ovan har vi nu implementerat grafer för att på ett lättare sätt kunna visualisera hur de tradingprodukter vi använder presterar över tid. Dessa fylls på och uppdateras veckovis.

Eden (Mobile Wealth) har fortsatt visa sin styrka efter förra veckans frisläppning och presterar riktigt bra. Det är viktigt att påminna sig om att hon inte är en förprogrammerad algoritm utan ett neuralt nätverk. Det betyder att Eden konstant lär sig om sin omgivning och anpassar sig vilket gör henne både bättre och mer självsäker allt eftersom tiden går. 
I veckan gick det även ut ett meddelande till communityn om att Mobile Wealth har öppnat 200 nya platser för att själv få ta del av Edens krafter. Mer om det går att läsa i senaste nytt 2024-01-16 (inloggat läge).

MSS1 och MSS2 fortsätter att handla enligt kommunicerad strategi och MSS2 har i veckan hanterat och minskat drawdown på ett ypperligt sätt. Bli medlem gratis hos Svenska Forexgruppen.

===== ANSVARSFRISKRIVNING =====

Detta resultat och annan information från Svenska Forexgruppen, oavsett kanal där sådan information förmedlats, utgör EJ finansiell rådgivning eller uppmaning om att investera kapital eller utföra någon form av handel, utan innehållet är endast avsett som information avseende olika ämnen relaterade till trading som vi själva har kunskap eller erfarenhet av, hur vi själva och/eller andra agerar eller nyttjar olika produkter som finns tillgängliga på marknaden. Det är helt och hållet ditt eget beslut och ansvar om du väljer att vidta någon form av åtgärd, handel eller investering med ditt eget kapital inom de områden som vi diskuterar eller informerar om. Genom att följa, eller ta del av, någon av våra informationskanaler accepterar du att du själv är ansvarig för allt som sker på dina konton och med ditt eget kapital, såväl eventuella vinster som eventuella förluster, samt att det är du själv som väljer om och när du påbörjar respektive avslutar aktiviteter och åtgärder av sådant slag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida vinster.