fbpx
bild-tradingresultat

Tradingresultat vecka 26

Nedan finner ni en uppdatering gällande tradingresultat för de tradingprodukter Svenska Forexgruppen använder sig av. Det kommer att läggas till fler produktresultat när vi startar igång någon ny produkt.

AVKASTNING VECKA 26:
”Nya MW” Kryptokonto: 0% (Risknivå: 95%, innan vinstdelning)
Forexgruppens Mixed Strategy Signal 1 (MSS1): 0.26%
Forexgruppens Mixed Strategy Signal 2 (MSS2):  0.26%

Kryptoprodukten

Det finns tre risknivåer att välja mellan och vi har här valt att bara redovisa en nivå, 95%. Läs mer om de olika riskinställningarna

Gällande vinstdelning (profit split) så redovisar vi i nuläget resultatet innan Mobile Wealth har tagit sin del. Detta för att vi inte själva har sett än hur vinstdelningen tas och är således inte helt säkra på hur processen går till. Så vi inväntar information kring hur det kommer att ske i praktiken. Då kryptomarknaden är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan innebär det att även tradingen med kryptoprodukten är aktiv dygnet runt. Vi har för enkelhetens skull valt att sätta en ’brytpunkt’ samtidigt som valutamarknaden stänger klockan 23.00 fredag kväll. Det betyder att veckans resultat kommer att ta med de trades som har skett fram till och med brytpunkten varje vecka. I nuläget råder det lite tekniska skillnader mellan resultatet som visas i Mobile Wealth backoffice och det som visas hos LiquidityOne vilket gör att siffrorna som vi visar här är från L1 och är ungefärliga tills vi mer exakt kan se vad resultatet blev. Vi kommer att slipa på siffrorna och rapporteringen löpande.

Kommentar för veckans tradingresultat:

Eden från ”nya MW” är tillbaka på Blackbull. Vi planerar att börja rapportera resultat därifrån inom kort men kan inte ge någon exakt tid för detta än. Har du missat den senaste uppdateringen kring Eden på Blackbull kan du läsa den här: Uppdatering 2024-06-14 (scrolla ner till senaste nytt).

Kryptokontot från Mobile Wealth är fortfarande offline på grund av grundläggande uppdateringar så därav är resultatet 0. Vi ser fram emot att se tradingen starta igen i en uppdaterad och förbättrad miljö. Uppdateringen är färdig utifrån ”nya MW’s” perspektiv och nu väntar vi på att några saker ska färdigställas från L1’s sida. Har du missat den senaste uppdateringen kring kryptokontot och vad du behöver göra själv kan du läsa det här: Uppdatering 2024-05-27 (scrolla ner till rätt datum).

MSS1 och MSS2 har fortsatt att rulla på och båda signalerna levererade en vinst på 0,26% för veckan.

Följ Svenska Forexgruppen på Facebook.

===== ANSVARSFRISKRIVNING =====

Detta resultat och annan information från Svenska Forexgruppen, oavsett kanal där sådan information förmedlats, utgör EJ finansiell rådgivning eller uppmaning om att investera kapital eller utföra någon form av handel, utan innehållet är endast avsett som information avseende olika ämnen relaterade till trading som vi själva har kunskap eller erfarenhet av, hur vi själva och/eller andra agerar eller nyttjar olika produkter som finns tillgängliga på marknaden. Det är helt och hållet ditt eget beslut och ansvar om du väljer att vidta någon form av åtgärd, handel eller investering med ditt eget kapital inom de områden som vi diskuterar eller informerar om. Genom att följa, eller ta del av, någon av våra informationskanaler accepterar du att du själv är ansvarig för allt som sker på dina konton och med ditt eget kapital, såväl eventuella vinster som eventuella förluster, samt att det är du själv som väljer om och när du påbörjar respektive avslutar aktiviteter och åtgärder av sådant slag. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida vinster.