fbpx

Måste man lära sig manuell trading när man bara använder en tradingrobot?

Kan en robot ersätta din manuella trading?

Vi hör väldigt många säga att de vill använda en tradingrobot på valutamarknaden för att de inte kan, vill eller har tid att lära sig hur trading fungerar. Det inkluderar även oss när vi var nya inom tradingvärlden. Det är ganska vanligt att man väljer att använda en forexrobot som kan göra allt åt en istället för att behöva spendera timmar framför skärmar och grafer för att lära sig att handla på egen hand. Det fungerar allt som oftast bra när marknaden rör sig åt ett gynnsamt håll för robotens strategi men det finns en väldigt stor nytta i att lära sig trading – i alla fall grunderna samt en del basala begrepp.

Oavsett om marknaden är gynnsam eller ej för robotens strategi så kan det vara bra att förstå vad strategin faktiskt är och vilka delar den innefattar. Om man lär sig begrepp som exempelvis H1, pips och lot size inom trading så är det mycket lättare att förstå hur ens robot ”tänker” och arbetar. Innehar man den grundläggande kunskapen om begreppen så förstår man strategin bakom roboten och frågor som ”varför gjorde den så?” eller ”varför stängde den inte där?” dyker inte upp i ens huvud. Man har helt enkelt skaffat sig en förståelse för ens robot vilket nästan alltid innebär att man känner sig mycket tryggare och lugnare i sin trading.

Många robotar (bland annat en vi använder) har olika inställningar som man själv har ansvar för att ställa in. Även om de allra flesta robotar kommer med en form av standardinställning som brukar fungera kanon, så har man en stor fördel av att veta vad alla inställningar betyder och om det är någon man kan gynnas av att justera själv.
Ett exempel kan vara inställningen gällande risk. Risk är något av det viktigaste inom trading och något man bör vara medveten om. Vilken risk är man beredd att ta?
För att kunna påverka nivån av risk behöver man veta vad riskinställningen gör och hur den fungerar – annars kan det bli väldigt fel. En vanlig princip av denna inställning är att lot size på ens positioner ändras när man ändrar riskinställningen – och då är det bra att veta vad exempelvis lot size betyder (storleken på en position).

Om man vänder på det så kan användandet av en tradingrobot vara första steget till att lära sig egen manuell trading. Istället för att se hela konceptet ”trading” som något extremt stort och abstrakt så kan det kännas lättare att börja med att lära sig kring sin robot och robotens strategi. Då har man på ett enkelt sätt hittat vart man kan börja sin resa och därefter fortsätta att lära sig manuell trading inom det området som verkar intressant. Det är ganska vanligt att personer som från början säger att de inte är intresserade av manuell trading ändå börjar experimentera på egen hand efter ett tags användande av en robot.

Det som vi anser är den viktigaste aspekten i varför man bör lära sig manuell trading är när marknaden inte rör sig gynnsamt för ens robot – för sådana tillfällen kommer alltid att infinna sig då och då. Det är då viktigt att veta hur ens robot kommer att agera för att man ska känna sig trygg. Men det kan också vara bra att veta vilka åtgärder man kan ta till om den ogynnsamma marknaden fortsätter för att minska sin risk och exponering och för att inte riskera att förlora alla pengar (blåsa kontot). Det kan handla om att stänga vissa positioner eller en del av position, att ta en hedge eller att parera sin risk med både en insättning av kapital och minskning av riskinställningen. Av erfarenhet så vet vi att dessa lägen blir mycket lättare att hantera om man känner att man behärskar grundläggande manuell trading och framförallt har kunskap om sin robot.

Så även om man inte planerar att trejda manuellt så bör man skaffa sig en grundläggande kunskap om sin robot och om trading för att känna sig tryggare, veta varför vissa ageranden sker och för att veta hur man kan hantera sitt tradingkonto om man hamnar i en situation av svårare karaktär.

// Svenska Forexgruppen