fbpx

Hur man tar ut pengar från Vantage om ditt kort blivit spärrat. Enligt penningtvättslagen måste pengar tas ut samma väg man satte in dem och övriga (vinst) tar man ut till bankkonto i samma namn som brokerkontot. Är kortet spärrat måste det arkiveras vilket man kan göra enligt följande guide vilken är avsedd att följas inloggad på en webb-baserad plattform och inte i en mobil app.

Logga in på Vantage. Klicka på “Funds” till vänster i menyn. Klicka på “Withdraw Funds”. Välj konto du vill ta ut ifrån och ange belopp. Har du bonuskrediter “credit” kommer de att dras av det är alltså ingen uttagsavgift. 

Klicka på “Show all” vid Cards, klicka på pilen till höger om där det står “Available”, välj “Archive” och klicka “Submit”. Välj Arkivera. Ladda upp bankintyg och kontoutdrag som visar insättningarna till Vantage och klicka “Submit”. Klicka “Confirm”

Exempel på bankintyg, ni ska givetvis inte dölja delar av dokumentet som jag gjort: 

z

Exempel på kontoutdrag med insättningar till Vantage gjorda med aktuellt kort vars nr måste visas i samma vy. Ni ska givetvis inte dölja något som jag gjort inför den här guiden.

Vänta sedan på ett mail från Vantage som i dagsläget heter “Credit card archive request approved”. Har du nu tagit ut allt som går till dina kort och/eller spärrat otillgängliga kort kan du ta ut resterande till ditt bankkonto under samma ställe, “Funds/Withdraw Funds”.

Under “Other types” välj International Bank Transfer och sen “Add bank account”

Jag fyllde i rutorna enligt följande: 

Ett uttag per månad är gratis, därefter kostar det $20 per gång.

Vänta sedan 2-4 arbetsdagar på att pengarna ska föras över. 

Du får antagligen två mail från Vantage, “Withdrawal Submitted” när du initierat uttaget samt “Withdrawal Request Successful” när pengarna är utbetalda. Att arkivera kortet gick inom 24h på vardag och utbetalningen utfördes inom 24h på vardag. Observera att vi har olika tidszoner.