fbpx

”Både MT4 och MT5 är så kallade handelsplattformar och de allra flesta brokers stödjer båda plattformarna. De är INTE kompatibla med varandra, så man kan t ex inte använda en MT5-klient för att handla på ett MT4-konto eller tvärtom. MT 5 är lite modernare och har lite fler handelsfunktioner som kan vara användbara i vissa sammanhang. En annan sak som är unik för MT5 är att det finns två olika kontotyper: ””Hedging”” och ””Netting”” accounts. Ett Hedgingkonto tillåter att man öppnar positioner i båda riktiningarna samtidigt (både ””Buy”” och ””Sell””) på samma konto, precis som på MT4-konton. På ett Nettingkonto däremot kommer positioner som öppnas åt motsatt håll automatiskt att kvittas mot varandra så att om man t ex öppnar en köpposition av storlek 1.0 och strax efteråt försöker öppna en säljposition av storlek 0.5 så kommer nettoresultatet bli att man ligger kvar med endast en köpposition om storlek 0.5. Vidare så är till exempel tradingrobotar vanligen utvecklade för den ena eller den andra av dessa plattformar och måste således köras på rätt plattform. I dagsläget är det fortfarande många fler robotar som är gjorda för MT4, liksom att MT4 fortsatt är vanligast för manuell handel, men man ska vara medveten om att MT4 håller på att fasas ut och vissa brokers har redan slutat använda denna plattform. Sannolikt kommer de flesta robotar av god kvalitet att göras om för att passa på MT5 efterhand.” Läs mer här.