fbpx

Eden är ett självstyrt ”AI-system” som handlar baserat på rådande marknadsförhållanden och den information som finns tillgänglig. Hon har den tekniska förmågan att interagera med flera kryptohandelsbörser och följa pris- och handelsaktiviteter på dem alla parallellt. Men HUR hon använder den informationen och den förmågan är hennes eget beslut.
Det finns alltså många möjliga alternativ och typer av trading, som alla utvärderas kontinuerligt av Eden. Det alternativet och den typen av trading som sker, är vad Eden anser vara det bästa alternativet.