fbpx

ADS är en förkortning av “AI Directed Systems”, vilket är MW:s eget marknadsnamn för en kategori av deras produkter. Närmare bestämt innefattar det automatiserade handelsprodukter baserade på Neurala Nätverk (populärt, men egentligen inte korrekt, kallat ”Artificiell Intelligens” / ”AI”) och som i detta fall erbjuds till kunderna via så kallade MAM- eller PAMM-upplägg (eller motsvarande) hos brokern.

AI-begreppet används ofta tämligen slarvigt, och det finns även gott om exempel på att andra bolag använder det i rent marknadsföringssyfte helt utan bakomliggande substans, och att de således slänger sig med ”AI” för att det låter avancerat och kan locka kunder även om de egentligen bara erbjuder klassiska handelsrobotar som använder sig av deterministiska / statiska beslutsalgoritmer. Vi nöjer oss här med att konstatera att om man skulle lyfta på locket till vad AI-begreppet innebär i detta fall så finns det en mängd olika andra teknologier, begrepp och mekanismer att upptäcka, och otroligt mycket saker att nysta i. Samtidigt är detta också bland det viktigaste och mest värdefulla som Mobile Wealth äger, varför de därmed av naturliga skäl inte heller kommer avslöja särskilt mycket detaljer kring hur de använder dessa teknologier.