fbpx

Först och främst behöver du koppla ihop ditt konto hos L1 med MW:s kundportal. Artikeln på följande länk beskriver hur du gör detta:

Hur skapar jag API hos L1 och för att koppla ihop mitt kryptokonto med MW?

 

När du har genomfört denna ihopkoppling så kan du under ”Trade Settings” hitta du din riskinställning som benämns ”Percentage per trade”. Denna inställning styr hur mycket av din basvaluta (Base Currency i rullgardinen nedanför) som används i varje trade. Har du till exempel 10.000 USDT på kontot och ställer den på 50% kommer det att köpas t ex BTC för 5.000 USDT nästa gång en trade initieras. Om dessa BTC sedan säljs med exempelvis 10% vinst kommer din nettovinst vara 5% av ditt konto. Du har samtidigt, när du gick in i traden, riskerat halva ditt kapital, men för att du ska förlora hela den summan krävs det att BTC blir värd noll; och om det sker så har sannolikt hela marknaden redan kollapsat totalt.

Ett mer realistiskt förlustscenario är istället att dina BTC säljs till exempelvis 5% lägre kurs än de köpte för. Har du då kört med 50% riskinställning och med 10.000 USDT i ursprungligt kapital så har du i praktiken köpt BTC för 5000 USDT, vilket betyder att du vid en nedgång i BTC-priset om 5% har förlorat 250 USDT, motsvarande 2,5% av ditt totala kapital.

Du kan när som helst ändra din valda riskinställning i Mobile Wealth’s backoffice oavsett om du har en öppen trade eller inte. Om du har en öppen trade kommer inget att ändras eller påverkas med just den trejden utan förändringen av risknivå kommer att ske på nästkommande trade.