fbpx

Initialt kommer den automatiska kryptoprodukten att handla med BTC/USDT (Bitcoin mot amerikansk dollar i kryptoformat). Detta innebär att det man ska sätta in på sin wallet och ha som basvaluta hos LiquidityOne är USDT. Längre fram kommer det även att handlas i några andra kryptovalutor, men när detta släpps på vet vi inte för närvarande, och vi vet inte heller om det kommer innebära att man kan/bör sätta in andra kryptovalutor än USDT för att ta del av sådan handel, men vi tror inte att så blir fallet.

Att utgå från USDT som bas är generellt ett logiskt och klokt val på så sätt att det är en så kallad Stable Coin som inte varierar kraftigt värde, utan tvärtom är knuten till USD. Man är därmed inte utsatt för kryptomarknadernas kraftiga svängningar under de tider då man ligger utan aktiva trades.