fbpx

Risker finns i ALL tradingrelaterad verksamhet.

Det handlar om många saker, som att man måste undvika oseriösa bolag, oseriösa eller dåliga affärsmodeller, dåliga produkter, “svårhanterade” produkter, osunda värderingar och/eller inkompetens hos företagsledning, tveksamma partnerskap mm mm.

Få av dessa saker är möjliga att skaffa sig full insyn i. Ibland är det svårt att alls få någon insyn, men man kan komma ganska långt genom att bocka av ett antal nyckelaspekter. Exempel på sådana finns nedan:

Allt kapital man som kund vill avsätta för trading med hjälp av Mobile Wealth:s produkter kommer man att sätta in hos fristående och myndighetsreglerade finansiella aktörer på marknaden. Vi talar då typiskt om Forex Brokers (“valutamäklare”) och Kryptobörser (“Crypto Exchanges”). Säkerheten för det insatta kapitalet hänger då på tryggheten som dessa aktörer kan erbjuda, INTE på huruvida Mobile Wealth är ett solitt företag eller ej.

Produkter av detta slag är aldrig någonsin helt “idiotsäkra”. Det finns exempelvis risk att algoritmer inte klarar vissa marknadsförhållanden, och det finns risk att något tekniskt problem uppstår. Vissa av produkterna, ofta populärt benämnda “robotar”, handlar automatiskt och kräver endast löpande manuell tillsyn och eventuellt justering av inställningar för att säkerställa att allting står rätt till; medan andra, ofta benämnda “signaler” kräver manuella handgrepp för att initiera och avsluta trades. Inga tradingrelaterade produkter skall dock betraktas som 100% självgående eller 100% “hands-off” eller att de har 100% rätt i sina ageranden/signaler/slutsatser. Man bör istället se dem som hjälpmedel som man själv kan välja att använda för att understödja sin egen trading och kraftigt reducera den tid man själv behöver spendera på att förbereda och genomföra tradingaktiviteter. All trading, även “automatiserad” sådan, är således förknippad med både risker och viss egen arbetsinsats. En gyllene regel är att “ju mer man lär sig om trading, desto bättre förmår man även att välja och utnyttja hjälpmedel och produkter av detta slag. De automatiserade produkter som Mobile Wealth erbjuder befinner sig också i en egen klass jämfört med vad andra bolag kan erbjuda idag. Dels är automatiseringen betydligt mer avancerad än vanliga ”robotar” och det tekniska upplägget är också sådant att man själv inte kan justera något alls med handelsinställningar eller liknande (dvs man har egentligen ingen möjlighet att ”klanta sig” vilket är vanligt förekommande på annat håll), utan det enda man egentligen kan göra är att hålla koll på det egna kapitalet över tid; bestämma om det är dags att ta ut en slant emellanåt eller kanske sätta in mer, eller kanske flytta kapital mellan konton för att byta mellan handel i olika instrument. I övrigt kan man själv inte göra någonting vad gäller de automatiserade produkternas arbetssätt, riskinställning eller andra handelsparametrar.

Mobile Wealth har lagt enormt mycket tid och resurser på att bygga högkvalitativa produkter, där säkerhet och trygghet för kundernas kapital (ur tradingperspektivet) har högsta prioritet. Således är oddsen goda för att det ska kunna bli bra resultat i framtiden, precis som det varit historiskt, men det finns INGA fullständiga garantier för detta, vilket är något man måste ha med sig i bakhuvudet när man lägger upp sin egen övergripande plan för sparande via trading.