fbpx

Mobile Wealth är ett bolag som, likt många andra, erbjuder en portfölj av olika produkter relaterade till trading / handel på flera olika finansiella marknader. Det handlar exempelvis om Forex (valuta), Börsindex, Ädelmetaller, Krypto och längre fram även Aktier. Produkterna i sin tur kommer att ha flera skepnader, såsom exempelvis automatiserad handel, signaltjänster för manuell handel samt utbildning.

Mobile Wealth erbjuder EJ investeringar eller rådgivning och man befattar sig aldrig någonsin med kundernas pengar!

Mobile Wealth har ett grundar- och ledningsteam som består av personer med lång erfarenhet av de finansiella marknaderna, av risk- och kapitalhantering, av automatiserad handel, av algoritmutveckling, samt av teknisk utveckling inom exempelvis mjukvara generellt och specifikt även inom Maskininlärning och Neurala Nätverk (populärt ofta kallat ”Artificiell Intelligens”, eller kort och gott ”AI”). Detta är inte några unga “lycksökare” vars största tillgång är karisma och förmåga att tala övertygande till en förhoppningsfull publik, utan vi talar här om individer som varit med länge och sett och upplevt otroligt mycket i branschen. Inte minst så har de väldigt god kunskap om olika problem som finns på marknaden, inklusive olika vanliga svagheter i de erbjudanden som riktas mot privatsparare och andra mindre aktörer. Något som de bestämt sig för att adressera och lösa en gång för alla genom en mängd innovativa sätt att bygga såväl produkter som affärsmodell som bolagsstruktur. Den mängd erfarenhet och kompetens som finns samlad hos dessa individer överträffar allt vi sett hos andra företag många gånger om. Utöver att man erbjuder produkter till oss privat- och småsparare har man även en parallell affärsgren där man jobbar med att hjälpa institutionella aktörer med exempelvis automatiserad handel.

Nyckelindividerna inom Mobile Wealth, med grundaren Albert Green i spetsen, liksom motsvarande individer inom den viktiga partnern LiquidityOne, är också, enligt vår bestämda uppfattning, personer som utöver sin bevisade höga intelligens och erfarenhet även besitter den så viktiga egenskapen “sunda värderingar och prioriteringar”. Personer som man definitivt kan få ett solitt förtroende för helt enkelt, och häri ligger en mycket stor del av orsakerna till att vi tror så starkt på Mobile Wealth. Ett par tydliga exempel på hur dessa värderingar smittar av sig på det vi som kunder kommer se är att det läggs mycket hög vikt vid att produkterna ska jobba med låg och hårt kontrollerad risk (bland annat används aldrig vissa på marknaden vanliga handelsstrategier som är ökända för att kunna skapa problem med hög drawdown) samt att produkter och kundnöjdhet står i centrum för allt de gör.

En stor skillnad jämfört med väldigt många andra bolag i branschen är också att Mobile Wealth inte heller bygger sin kundanskaffning och tillväxt på så kallad MLM, eller nätverksmarknadsföring, där byggande av kundorganisationer (ofta kallade “träd” eller “pyramider”) och ständig nyrekrytering är det som driver affärerna framåt. Sådana system är otroligt vanliga i branschen, men har en tendens att gå snett då denna typ av upplägg historiskt sett ofta har medfört att bolagen och den kultur de odlat bland sina kunder inneburit alltför högt fokus på nyrekrytering och flashiga event, samtidigt som det reducerat fokus på själva produkterna. I ett sunt och livskraftigt företag bör rimligen produkternas och deras kvalitet utgöra kärnan i allt man gör, tillsammans med en järnvilja att göra befintliga kunder nöjda och skapa tillit genom att resolut hantera alla problem, frågetecken och förbättringsmöjligheter som dyker upp längs vägen. För sådant dyker ALLTID upp kontinuerligt för alla affärsverksamheter. Det som skiljer bra företag från dåliga är deras vilja och förmåga att hantera dessa saker. Hittills under vår långa dialog med Mobile Wealth så har vi tydligt sett hur de lyssnar på oss, hur de tar till sig av våra (dvs “kunders”) åsikter och hur de därefter verkligen agerar för att förbättra saker och ting. Vi har för närvarande ingen anledning att misstänka att de inte skulle fortsätta på den vägen, snarare tvärtom.

Även utan MLM så kommer det finnas en möjlighet för den som vill att tipsa och hjälpa andra med att använda Mobile Wealths produkter, och att även få en ersättning för detta som tack. Dock helt utan det där ”trädbyggandet”. Det kommer dock krävas ett godkänt “kompetenstest” innan man får tillåtelse att referera in någon ny person. Vidare så bygger ersättningen i fråga HELT på att produkterna levererar positiva resultat. Vilket för övrigt även är fallet med bolagets egna intäkter då dessa består av vinstdelning, ej av höga fasta abonnemangskostnader.