fbpx

Automatisk handel sker i dagsläget (under soft launch) på två olika fronter; dels på krypto via konto hos Liquidity One, och dels på index och guld (specifikt: US30, NAS100, SPX500 och XAUUSD) hos BlackBull Markets. I det sistnämnda fallet handlas samtliga fyra (4) nu aktiverade tillgångar på ett och samma konto som har fått namnet ”Mobile Wealth – Multi Asset”.

Minsta kapital som krävs för dessa är:

  • Krypto: Minimum 1000 USDT (motsvarar ungefär $1000 i vanliga US Dollar)
  • Multi Asset: Minimum $5000 (gäller nya kunder efter 240214)

Om en kund har satt in minst $5000 ursprungligen och sedan råkar ut för förluster så finns en buffert där handeln fortsätter utan att man måste sätta in mer pengar för att omedelbart komma upp till $5000 igen. Detta gäller dock ej om kunden själv tar ut pengar och hamnar under $5000; i detta fall kommer handeln att avbrytas.

OBS: Minimibeloppet gäller per konto man kör och kan inte delas mellan flera produkter mer än om MW kör flera tillgångsklasser på samma konto vilket man alltså gör i dagsläget. I framtiden kan det dock komma att bli så att olika tillgångar delas upp på olika konton, varvid varje konto kommer att ha sitt eget minimibelopp.