fbpx

Man kan inte använda vilken broker som helst; det måste vara en av MW:s partnerbrokers. I dagsläget kan man endast använda BlackBull Markets, hädanefter kallat BBM eller BB. Har du redan ett konto hos någon av de som MW samarbetar med så kommer det kontot att behöva flyttas in under MW.

Avseende kryptobörser (“Exchanges”) så är det i dagsläget endast Liquidity One (L1) som stöds eftersom denna exchange har vissa unika egenskaper. Här går det i dagsläget bra att använda ett konto som du redan har öppnat separat hos Liquidity One om du har ett sådant. Eventuellt kan det i framtiden bli så att även denna typ av konto måste öppnas via MW:s kundportal.