fbpx
Bild blogg psykologi

Kontroll på situationen – vem är du?

Kontrollbehov är en känsla som vi tror att alla känner igen – inte minst hos oss själva.

Det handlar om till vilken grad en individ känner ett behov av att veta allt eller att ha full koll på en given situation. Det kan verkligen skilja sig mellan person och person där vissa behöver ha exakt all information själva medan andra trivs bäst med att bara hänga på. För de som känner ett starkt behov av att ha kontroll kan det vara jobbigt och frustrerande i situationer där man behöver förlita sig på någon annan. Man kan i dessa lägen känna sig hjälplös och låst.

Låt säga att du ska åka i väg på en resa i en vecka. Är du då den personen som lägger fram pass och dylikt en vecka i förväg och ser till att ha exakt koll på området på ditt resmål innan du åker?

Eller är du den som börja tänka på packningen kvällen innan planet ska lyfta och tar situationen lite för vad den är?

Om du känner igen dig i person ett så kan du känna frustration och ett obehag om du av någon anledning inte kan få fram all information som du vill ha i god tid innan avfärd. Du kanske inte får tillräcklig information från researrangören eller så finns inte informationen du vill ha att hitta. Liknar du i stället person två så kan för mycket information i stället kännas jobbigt och du tänker i stället ”det löser sig”.

Applicerar man konceptet kontrollbehov i företagsvärlden blir det extra tydligt om man är någon form av mellanhand eller mellanchef. Att ha eller i alla fall känna ett ansvar för personer ”under dig” men att inte få tillräcklig information från personerna som är ”över dig” – som du behöver förlita dig på, kan kännas riktigt jobbigt. Det är då lätt att bli klämd där i mitten och inte riktigt veta vad man ska ta sig till. För en person som har ett stort kontrollbehov så kan en situation like denna påverka välmående till vardags – speciellt om man även känner ett högt ansvarstagande för personerna ”under en själv”.

En person som i stället har en låg nivå av kontrollbehov känner ofta att det är skönt att inte ha det övergripande ansvaret utan att det ligger på dem ”där uppe”. En sådan person tar den information som finns och därefter hänvisar till att ytterligare information inte kommit från högre makt. Sen släpper personen det.

Det finns inget som är bättre än det andra då båda typerna har sina för- och nackdelar. Det är inte heller svart eller vitt utan majoriteten hamnar någonstans i mitten samt att det kan skilja sig beroende av vilken typ av situation det handlar om. Det är dock bra att vara medveten om sin egen nivå av kontrollbehov för att ha möjlighet att veta vad just man själv behöver för att känna sig tillfredsställd.

Något som vi anser kan vara bra att ta med sig gällande kontrollbehov är att inte bara se till det egna behovet utan att försöka se till hela situationen, det vill säga alla inblandade och vad som gör att informationen inte finns att inhämta. Även om det är svårt och du själv känner dig frustrerad så kan även de du söker information av känna exakt likadant – speciellt om de är någon form av mellanhand.

// Svenska Forexgruppen