Kort guide / Short guide – MW

(English version further down)!

KORT guide vad man kan göra och inte göra i dagsläget för att komma igång med trading på Nya plattformen (=MW), guiden uppdateras så fort vi vet något mer.

1. Skapa ditt konto
Med hjälp av länk från den som bjöd in annars maila hej@forexgruppen.se

2. Betala ditt abonnemang
I dagsläget är enda sättet att betala via krypto med BTC och USDT för 12 månader.

3. Skapa konto hos brokern BlackBull (=BB) om ni vill använda någon av robotarna för US30, guld och senare även Forex.
OBS!! Måste göras genom länken i ditt backoffice på MW.
Gör KYC och sätt in pengar. Minst $2500 per produkt du vill använda.

4. Öppna investerarkonto(n) hos brokern BB och flytta över kapital dit. Guld (och endast guld) är igång sedan 23-10-23.
Du kan oxå koppla ihop signalen (API) mellan MW och BB under “Trade Accounts” i MW backoffice.

5. Skapa konto hos kryptoplattformen Liquidity One (=L1) om ni vill använda er av kryptoroboten.
Gör KYC, whitelista din wallet och sätt in minst $1000 i USDT. (tradingen har inte börjat än)

6. Det här är vad du kan göra och allt annat ni i stora drag funderar på kan ni inte göra.
Sitt på händerna i väntan på nästa steg.

Mer info och guider hittar ni i FAQ i inloggat läge här. Guider hittar ni under frågan “Finns det guider”.
Där finns även ett infoblad under frågan: “Finns det samlad information om MW någonstans?”

Ni kan inte använda någon annan kryptoplattform eller broker (förutom Prevail men vi rekommenderar BB)

// Svenska Forexgruppen

English version below!

SHORT guide what you can and cannot do at the moment to get started with trading on the New Platform (=MW), the guide will be updated as soon as we know something more.

1. Create your account
Use the link from the person who invited you, otherwise email hej@forexgruppen.se

2. Pay your subscription
Currently, the only way to pay is via crypto and with BTC or USDT, for 12 months.

3. Create an account with the broker BlackBull (=BB) if you want to use one of the robots for US30, gold and later also Forex.
ATTENTION!! Must be done through the link in your back office at MW.
Do the KYC and deposit money. Minimum $2500 per product you wish to use.

4. Open investor account(s) at BlackBull and transfer funds. Trading with Gold (and only gold) started Oct 23rd 2023.
You can also add the (API) signal between MW and BB under “Trade Accounts” in MW backoffice.

5. Create an account with the crypto platform Liquidity One (=L1) if you want to use the crypto robot.
Do the KYC, whitelist your wallet and deposit at least $1000 in USDT. (trading hasn´t started yet)

6. This is what you can do and everything else major you are thinking of, you can´t.
Sit on your hands waiting for the next step.

You can find more information and guides in the FAQ when logged in. There is also an information sheet under the question: “Is there collected information regarding MW somewhere?”

You cannot use any other crypto platform or broker (except Prevail but we recommend BB)

// Svenska Forexgruppen